External Louvre

External Louvre

Items ΦA (mm) ΦB (mm) ΦC (mm) E(mm) L (mm)
EL100 98 165 115 47 120
EL125 123 190 140 47 136
EL150 148 215 165 47 151
EL200 198 270 215 47 182
EL150 248 325 285 47 212